2% alebo 3%

Sem vložte podnadpis


Pre potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti vyplňte prosím nasledujúce údaje. Máte možnosť poukázať nie 2%, ale 3% pre náš klub. Potvrdenie vám bude poslané na uvedený mail.

Ďakujeme

Ako poukázať 2% alebo 3% nášmu občianskemu združeniu

  • 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:
  • 1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom
  • a) Vyhlásenie (editovateľné PDF, ROVNAKÉ AKO NA ROK 2019) (IČO musí byť zarovnané SPRAVA - ak neviete zarovnať -> tak v tlačive dajte 4 medzery a potom píšte IČO) a
  • 2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
  • a) Daňové priznanie typu A ( ROVNAKÉ AKO V ROKU 2019)
  • a) Daňové priznanie typu A (online) alebo
  • b) Daňové priznanie typu BNOVÉ)
  • b) Daňové priznanie typu B (online, NOVÉ)
  • 3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
  •  Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) 
  • 4. Právnické osoby prostredníctvom
  • a) Daňové priznanie právnických osôb (NOVÉ)
  • a) Daňové priznanie právnických osôb (online)

 • Postup pre zamestnancov:
  • Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie vám vystaví Michal Poláček, stačí vyplniť údaje vyššie.
  • Vaše údaje dopíšte do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, doplňte vypočítanú sumu 2%, alebo 3%, doplňte dátum a nezabudnite na podpis
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!
  • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie vám vystaví Michal Poláček, stačí vyplniť údaje vyššie.
  • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 • Postup pre podnikateľov:
  • Vypočítajte si:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Toto potvrdenie vám vystaví Michal Poláček, stačí vyplniť údaje vyššie.
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma) - novinka od roku 2016!
  • Riadne vyplnené daňové priznanie***
  • a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.