Letný futbalový kemp 2022

Prihláška

Základné informácie:

Termín: denne od 15.8.2022 do 19.8.2022

Miesto: Futbalový areál SFC Kalinkovo

Pre deti od 7 - 15 rokov  (r. 2015 - 2008)

Cena: členovia klubu : 1 dieťa - 115,- € , 2 deti - 210,-€ , 3 deti - 300,-€

ostatní : 1. dieťa - 135,-€ 

Poplatok je možné uhradiť prevodom do 7.8.2022 na číslo účtu 

SK96 0200 0000 0030 0005 8257, do poznámky treba napísať meno

Príchod: ráno 7:30 - 8:00,

Odchod: večer 17:00 - 18:00

V cene kempu je zahrnutá strava (desiata, obed, olovrant), pitný režim, splav Malého Dunaja, 1 x presun do areálu Slávia STU kde bude možnosť aktivít: tenis, bedminton, orientačný beh, kúpanie a iné.

Program:

7:30 - 8:00 Príchod

8:30 - 10:00 Tréning

9:30 - 10:30 Aktivity (hry, súťaže)

10:30 - 12:00 Tréning

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 14:00 Odpočinok

14:00 - 15:30 Tréning

15:30 - 17:00 Aktivity (hry, súťaže)

So sebou si treba priniesť: tréningové oblečenie, kopačky, tenisky, plavky, uterák, šľapky, bicykel / kolobežka, prilba na bicykel, spoločenské hry,..