Obchodné podmienky

Tento e-shop slúži iba pre vnútorné potreby SFC Kalinkovo. Objednávky sú určené výhradne členom klubu.